Malerplassen

LEDIGE VALPER

Dverg Puddel f. 21.07.22

Mellom puddel valper f. 26.10.2023 gutter Lev. klar fra beg. av Jan. 2023 selvfølgelig etter friske og glade foreldre